FSP NEDİR

FSP 3 aşamadan oluşan, her biri 20 dakika süren 60 dakikalık bir sınavdır.

3 istasyona bölünmüştür.

Birçok merkezde yapılır ve istenilen sayıda sınava girilebilir.

  1. İstasyon : Doktor-hasta konuşma
  2. İstasyon : Belgeleme
  3. İstasyon : Hekim-hekim görüşmesi

Almanya’da Türkiye’deki gibi bir sınav sistemi yoktur, B2 sertifikası ve FSP sınavı verildikten sonra, internet üzerinden iş arama süreci başlar.

iş arama işlemi, www.Äerzteblatt.de/ Deutsches Äerztestellen WEB sitesinden yapılır

Almanya’da sadece üniversite ya da eğitim araştırma hastanelerinde değil, özel kliniklerde de asistanlık eğitimi tamamlanabilmektedir. Yani Türkiye’nin aksine, uzman doktor yetiştirme yetkisi sadece üniversiteler ve devlet hastanelerinde olmadığı için özel hastaneler de uzmanlık eğitimi vermeye haizdir. Buradaki temel nokta uzmanlık eğitimini verecek kişinin bu yetkiye sahip olup olmamasıdır.

İstenilen iş ilanı için: CV, FSP sınav sonucu ve B2 sertifikası posta yoluyla ya da mail olarak gönderilir. Uygun bulunması halinde klinik şefi tarafında görüşmeye çağrılır

(Almanya’da genelde tüm eyaletlerde, önce iş bulunur ardından FSP sınavına girilir)

Almanya’da bazı eyaletlerde doktorlara ilk başvurularında maksimum 2 seneye kadar olmak üzere geçici bir meslek izni verilir (Berufserlaubnis).

Bu geçici süreçte belli kısıtlamalarla (örneğin ancak bir uzman doktorun gözetimi altında çalışabilme) çalışan doktorun, süre dolmadan Approbation yani denklik alması beklenir. Son çıkan yasalara göre Berufserlaubnis ile çalıştığınız süre uzmanlık eğitiminden sayılmaz. (eyaletlere göre değişebilir)

Approbation: Almanya’da hekimlik yapma izni. Bir nevi diploma denkliği de denebilir. Almanya’da doktor olarak çalışabilmek için ulaşmanız gereken son hedef Approbation sahibi olmaktır. Sadece yabancı doktorlar değil, almanlar da dahil olmak üzere

Almanya’da hekimlik yapan her doktorun Approbation sahibi olması gerekir.

Approbation (Denklik) bir kez verilir, tüm Almanya geneli için geçerlidir. Meslek izni her işyeri veya eyalet yer değişikliği halinde olmak üzere 2 yılda bir yenilenmelidir. 3. yenilemeden sonra artık 4 yıllık olarak verilir. Tüm belgelerin toplanıp gönderilmesinden itibaren bu iznin çıkması yaklaşık 1 ayı bulmaktadır.

Almanya’da Approbation sahibi olmak için izleyebileceğiniz 2 yoldan bir tanesi Kenntnisprüfung: Tıbbi yeterlilik sınavını vermektir. İsterseniz ve kendinize güveniyorsanız bütün bürokrasi islerini atlayıp direkt bu sınava girip Approbation alma şansınız vardır. Sözlü bir sınavdır, Fachsprachenprüfung’dan ayrı olarak bu sınavda tamamen tip bilgisi sorgulanır. Bir dahiliye, bir cerrahi, bir de rastgele seçilen ders profesörü sözlü sınav yapar.

Curriculum: Üniversite müfredatı. Eskiden sadece ders saatlerinin karşılaştırılması yeterli olurken şimdilerde pek çok eyalette, alman makamları bu ayrıntılı, 300-400 sayfayı bulabilen tip fakültesi müfredatını talep ediyor. Ders saatlerinin yanında o ders içinde islenen konular da belirtilir. Bazı eyaletlerde Ingilizce Curriculum da kabul ediliyor. Diğerlerinde ise Almanca’ya çevrilmesi gerekiyor.

Fachsprachprüfung ne sıklıkla tekrar edilebilir?

Fachsprachprüfung’un tekrarı için bir sınır yoktur. Bu, Fachsprachprüfung’un istediğiniz sıklıkta tekrarlanabileceği anlamına gelir. Ancak sınav ücretinin tamamı her defasında ödenmelidir.