TUSMER İLE KAZANIMLAR

Tusmer ile her yıl kazanımlarınızı artıracaksınız. Her dönemde alacağınız eğitimleri ve kaynakları sizler için listeledik.

Dönem Seç:

Dönem 1

Verilen Eğitimler

e-Amfi, Final Destek, Dil
 • Anatomi
 • Klinik Anatomi
 • Biyokimya
 • Histoloji
 • Histoloji Lab.
 • Fizyoloji
 • Tıbbi Biyoloji–Genetik
 • Biyofizik
 • Tıp Tarihi
 • Tıp Etiği
 • Biyoistatistik
 • Tıbbi Terminoloji
 • Jet Anatomi
 • Jet Histoloji
 • Jet Fizyoloji
 • İngilizce (A1-B2)
 • Almanca (A1-A2)

Verilen Kaynaklar

Ders ve Soru Kitapları
 • Dönem 1 Kurulları Konu Kitabı
 • - Hücre
 • - Metabolizma
 • - Dokular
 • - Genel Embriyoloji
 • - Kemikler ve Eklemler
 • - Kaslar

Ayrıcalıklar

Tusmer Kazanımları
 • Kayıt Olunan Anda Sistemin Açılması
 • 7/24 Sınırsız Offline İzleme
 • İstediğin Cihazla İzleme (Tablet-Telefon- Bilgisayar)
 • İstediğin İşletim Sistemi İle İzleme
 • İstenilen Hızda İzleme
 • Canlı Online İzleme
 • YDUS / TUS Tecrübeli Hoca Kadrosu

Dönem 2

Verilen Eğitimler

e-Amfi, Kurul Deneme, Final Destek, Dil
 • Anatomi
 • Klinik Anatomi
 • Biyokimya
 • Histoloji
 • Histoloji Lab.
 • Fizyoloji
 • Biyofizik
 • Mikrobiyoloji
 • Patoloji
 • Farmakoloji
 • Dolaşım ve Lenfoid Sistem
 • Solunum Sistemi
 • Gastrointestinal Sistem
 • Sinir Sistemi
 • Endokrin Sistem
 • Ürogenital Sistem
 • Klinik Bilimlere Giriş
 • Jet Anatomi
 • Jet Histoloji
 • Jet Fizyoloji
 • İngilizce (A1-B2)
 • Almanca (A1-A2)

Verilen Kaynaklar

Ders ve Soru Kitapları
 • Kaslar Ders Kurulu Konu Kitabı
 • Dolaşım ve Lenfoid Sistem Ders Kurulu Konu Kitabı
 • Solunum Sistemi Ders Kurulu Konu Kitabı
 • Gastrointestinal Sistem Ders Kurulu Konu Kitabı
 • Sinir Sistemi Ders Kurulu Konu Kitabı
 • Endokrin Sistem Ders Kurulu Konu Kitabı
 • Ürogenital Sistem Ders Kurulu Konu Kitabı Konu Kitabı
 • Klinik Bilimlere Giriş Ders Kurulu Konu Kitabı

Ayrıcalıklar

Tusmer Kazanımları
 • Kayıt Olunan Anda Sistemin Açılması
 • 7/24 Sınırsız Offline İzleme
 • İstediğin Cihazla İzleme (Tablet-Telefon- Bilgisayar)
 • İstediğin İşletim Sistemi İle İzleme
 • İstenilen Hızda İzleme
 • Canlı Online İzleme
 • YDUS / TUS Tecrübeli Hoca Kadrosu

Dönem 3

Verilen Eğitimler

e-Amfi, Kurul Deneme, Final Destek, Dil
 • Patoloji
 • Farmakoloji
 • Dahiliye
 • Pediatri
 • Genel Cerrahi
 • Kadın Doğum
 • Nöroloji
 • Psikiyatri
 • Diğer Klinik Dersler
 • Biyokimya
 • Halk Sağlığı
 • Klinik Bilimlere Giriş Dolaşım ve Solunum Sistemi
 • Neoplazi
 • Hematopoetik Sistem
 • Gastrointestinal Sistem
 • Sinir Sistemi
 • Endokrin Sistem
 • Ürogenital Sistem
 • Kas İskelet Sistem
 • Jet Nöroanatomi
 • Jet Histoloji
 • Jet Fizyoloji
 • İngilizce (A1-B2)
 • Almanca (A1-A2)
 • Yök Dil

Verilen Kaynaklar

Ders ve Soru Kitapları
 • Dolaşım ve Solunum Sistemi Ders Kurulu Konu Kitabı
 • Neoplazi Ders Kurulu Konu Kitabı
 • Hematopoetik Sistem Ders Kurulu Konu Kitabı
 • Gastrointestinal Sistem Ders Kurulu Konu Kitabı
 • Sinir Sistemi Ders Kurulu Konu Kitabı
 • Endokrin Sistem Ders Kurulu Konu Kitabı
 • Ürogenital Sistem Ders Kurulu Konu Kitabı
 • Kas ve İskelet Sistemi Ders Kurulu Konu Kitabı
 • Klinik Bilimlere Giriş Ders Kurulu Konu Kitabı

Ayrıcalıklar

Tusmer Kazanımları
 • Kayıt Olunan Anda Sistemin Açılması
 • 7/24 Sınırsız Offline İzleme
 • İstediğin Cihazla İzleme (Tablet-Telefon- Bilgisayar)
 • İstediğin İşletim Sistemi İle İzleme
 • İstenilen Hızda İzleme
 • Canlı Online İzleme
 • YDUS / TUS Tecrübeli Hoca Kadrosu

Dönem 4

Verilen Eğitimler

e-Amfi, Kurul Deneme, Final Destek, Dil
 • Dahiliye
 • Pediatri
 • Kadın Doğum
 • Genel Cerrahi
 • Küçük Stajlar
 • Temel Bilimler Dersleri
 • Kliniğe Giriş Dersleri
 • Staj Deneme Sınavları
 • Videolu Çözümler
 • Kliniğe Giriş Vaka Soruları
 • İngilizce (A1-B2)
 • Almanca (A1-A2)

Verilen Kaynaklar

Ders ve Soru Kitapları
 • Dahiliye Konu Kitabı
 • Pediatri Konu Kitabı
 • Genel Cerrahi Konu Kitabı
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Konu Kitabı
 • Küçük Stajlar Konu Kitabı
 • Semiyoloji ve Staj Denemeleri Kitabı
 • Kliniğe Giriş Vaka Soruları Kitabı

Ayrıcalıklar

Tusmer Kazanımları
 • Kayıt Olunan Anda Sistemin Açılması
 • 7/24 Sınırsız Offline İzleme
 • İstediğin Cihazla İzleme (Tablet-Telefon- Bilgisayar)
 • İstediğin İşletim Sistemi İle İzleme
 • İstenilen Hızda İzleme
 • Canlı Online İzleme
 • YDUS / TUS Tecrübeli Hoca Kadrosu

Dönem 5-6

Verilen Eğitimler

TUS-Kök Hücre, Yurtdışı Seçenekli, Dil
 • Temel Bilimler Dersleri
 • Klinik Bilimler Dersleri
 • Küçük Stajlar Dersleri
 • Acil Dersleri
 • TUS Deneme Sınavları
 • İngilizce (A1-B2)
 • Almanca (A1-A2)

Verilen Kaynaklar

Ders ve Soru Kitapları
 • Anatomi Konu Kitabı
 • Fizyoloji Konu Kitabı
 • Biyokimya Konu Kitabı
 • Hiztoloji ve Embriyoloji Konu Kitabı
 • Patoloji Konu Kitabı
 • Mikrobiyoloji Konu Kitabı
 • Farmakoloji Konu Kitabı
 • Dahiliye Konu Kitabı
 • Pediatri Konu Kitabı
 • Genel Cerrahi Konu Kitabı
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Konu Kitabı
 • Küçük Stajlar Konu Kitabı
 • Temel ve Klinik Bilimler Soru Kitabı

Ayrıcalıklar

Tusmer Kazanımları
 • Kayıt Olunan Anda Sistemin Açılması
 • 7/24 Sınırsız Offline İzleme
 • İstediğin Cihazla İzleme (Tablet-Telefon- Bilgisayar)
 • İstediğin İşletim Sistemi İle İzleme
 • İstenilen Hızda İzleme
 • Canlı Online İzleme
 • YDUS / TUS Tecrübeli Hoca Kadrosu