Almanya’da Doktorluk-FSP

Ülkemizde son yıllarda Almanya’da doktor olarak çalışmak isteyen doktor adayı sayısı arttı. Bunda, TUS gibi zor bir sınavın uzmanlık için şart olması, doktor adaylarının atandıkları bölgede mecburi hizmet sürelerinin olması ve istenilen branşta kariyer yapmanın zorlukları, sağlık sektöründeki uzun nöbet süreleri uzman doktor adaylarını da başka çareler aramaya itmiş, Almanya’da doktor olarak çalışmak cazip hale gelmiştir.

 

Almanya’da uzmanlık için TUS gibi bir sınav ve belirli bir bölgede zorunlu hizmet süresi bulunmamaktadır. Almanya’da tıpta uzmanlık için B2 seviyesinde Almanca bilgisi istenmektedir. Bu nedenle Almanya’da doktor olarak çalışmak isteyen adayların GOETHE veya TELC sınavlarından en az B2 seviyesinde yeterliliğe sahip olduğunu gösteren sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

Tıklanabilir Başlıklar

Fachsprachenprüfung – Fsp Nedir ?

Berufserlaubnis (meslek izni) veya Approbation (denklik) almak için ön şart olan Tıbbi Dil Sınavı. Almanya’da 2017’den itibaren B2 dil yeterliliği dışında FSP sınavı tüm eyaletlerde uygulanmaya başlanmış ve zorunlu hale gelmiştir. FSP sınavını vermeden Almanya’da işe başlamak zorlaşmıştır. FSP Teknik dil sınavıdır.

 

Sınav, temel tıp bilgisi değil, sadece teknik dil ile ilgilidir. Yanlış bir teşhis konulması veya cevapsız bir tedavi seçeneğinin belirtilmesi, dil yeterlilik testiyle ilgili değildir. Sadece ilgili durumun dilsel olarak ele alınması değerlendirmeye girer.

Kadın doktor

Sınavın Yapısı

FSP 3 aşamadan oluşan, her biri 20 dakika süren 60 dakikalık bir sınavdır.

 

Birçok merkezde yapılır ve istenilen sayıda sınava girilebilir.

1.İstasyon: Doktor-hasta konuşma

2.İstasyon: Belgeleme

3.İstasyon: Hekim-hekim görüşmesi

1. Doktor-hasta görüşmesi:

Muayenenin ilk kısmı simüle edilmiş bir doktor-hasta görüşmesini içerir. Bunda, sınav adayı simüle edilmiş bir hastayla anamnez görüşmesi yapar.  Sohbette hastayı bir hekim canlandırır. 

 

Sınavdaki adayın görevi, şüphelenilen tanıyı açıklamak ve formüle etmek, ileri tanı ve tedavi için önerilerde bulunmak ve amaçlanan önlemleri hastaya açıklamaktır. Muayene adayı, hastanın sorularına uygun şekilde yanıt vermelidir. Bu bağlamda, dinlediğini anlama sınavın merkezi bir bileşenidir. Ayrıca adayın hastaya ne ölçüde cevap verebildiği ve uygun soruları sorabildiği değerlendirilir.

 

Muayene adayının, hastanın ifadelerini kesinlikle anlaması ve mümkün olduğunca az yabancı kelime ve tıbbi terminoloji içeren, açık anlaşılır bir dil kullanması beklenir. Anamnez sırasında sınav adayının yazılı not almasına izin verilir.

Doktor-hasta görüşmesi değerlendirme formu

Esas boyut için görselin üzerine tıklayın.

2. Dokümantasyon:

Fachsprachprüfung’un ikinci bölümü, önceki doktor-hasta tartışmasına dayanan ve belgelemeyi içerir. Bu amaçla adaya bir anamnez kağıdı verilir. Bu anamnez kağıdında, muayene adayı, anamnez görüşmesinde elde ettiği tıbbi açıdan ilgili bilgileri bir doktor raporunda yazılı olarak özetlemelidir. Gerekirse, bu amaçla yazılı notlar kullanılabilir. 

 

Ayrıca, kullanılabilecek bir tıp sözlüğü de sağlanmaktadır. Tıbbi geçmiş görüşmesinin dokümantasyonu ayrı bir odada yapılır. Bu arada, tabip odası personeli muayenenin bu bölümünü denetler ve süre gerekliliklerine uyulmasını sağlar.

Anamnez kağıdı örneği

Esas boyut için görselin üzerine tıklayın.

3. Doktor-doktor görüşmesi:

Sınavın üçüncü istasyonunda sınava giren aday iki doktorla buluşur ve aldığı dokümantasyonu bu 2 hekime sunar. Aday hekimin karşısındakiler gerçek doktordur, bu nedenle burada tıbbi dil kullanılmalıdır. Hasta hakkındaki bilgileri açık ve net bir şekilde iletmek önemlidir.

Aday, hasta ile ilgili kendi değerlendirmesini ve daha ileri tedavi konusundaki fikirlerini de açıklamalıdır. Hasta sunumundan sonra, iki doktor sorular sorar. Ayrıca, adayı hasta hakkında değerlendirmek amacıyla başka belgeler de sunabilirler.

 

Son olarak, sınava giren kişinin birkaç tıbbi terimi Almanca’ya çevirmesi gerekir.

Teknik dil testinin değerlendirilmesi

Fachsprachprüfung’un değerlendirmesi sınav kurulu üyeleri tarafından yapılır.  Sınavdan hemen sonra, katılımcıya sınavı geçip geçmediği konusunda geri bildirim verilir.

Doktor-hekim görüşmesi değerlendirme formu

Esas boyut için görselin üzerine tıklayın.

Denklik ve İş Bulma

Almanya’da Türkiye’deki gibi bir sınav sistemi yoktur, B2 sertifikası ve FSP sınavı verildikten sonra, internet üzerinden iş arama süreci başlar. İş arama işlemi, www.Äerzteblatt.de Deutsches Äerztestellen WEB sitesinden yapılır.

 

Almanya’da sadece üniversite ya da eğitim araştırma hastanelerinde değil, özel kliniklerde de asistanlık eğitimi tamamlanabilmektedir. Yani Türkiye’nin aksine, uzman doktor yetiştirme yetkisi sadece üniversiteler ve devlet hastanelerinde olmadığı için özel hastaneler de uzmanlık eğitimi vermeye haizdir. Buradaki temel nokta uzmanlık eğitimini verecek kişinin bu yetkiye sahip olup olmamasıdır.

İstenilen iş ilanı için: CV, FSP sınav sonucu ve B2 sertifikası posta yoluyla ya da mail olarak gönderilir. Uygun bulunması halinde klinik şefi tarafında görüşmeye çağrılır
(Almanya’da genelde tüm eyaletlerde, önce iş bulunur ardından FSP sınavına girilir)

Almanya’da bazı eyaletlerde doktorlara ilk başvurularında maksimum 2 seneye kadar olmak üzere geçici bir meslek izni verilir (Berufserlaubnis).
Bu geçici süreçte belli kısıtlamalarla (örneğin ancak bir uzman doktorun gözetimi altında çalışabilme) çalışan doktorun, süre dolmadan Approbation yani denklik alması beklenir. Son çıkan yasalara göre Berufserlaubnis ile çalıştığınız süre uzmanlık eğitiminden sayılmaz. (eyaletlere göre değişebilir)

almanyada doktorluk

Approbation: Almanya’da hekimlik yapma izni. Bir nevi diploma denkliği de denebilir. Almanya’da doktor olarak çalışabilmek için ulaşmanız gereken son hedef Approbation sahibi olmaktır. Sadece yabancı doktorlar değil, almanlar da dahil olmak üzere Almanya’da hekimlik yapan her doktorun Approbation sahibi olması gerekir.

 

Approbation (Denklik) bir kez verilir, tüm Almanya geneli için geçerlidir. Meslek izni her işyeri veya eyalet yer değişikliği halinde olmak üzere 2 yılda bir yenilenmelidir. 3. yenilemeden sonra artık 4 yıllık olarak verilir. Tüm belgelerin toplanıp gönderilmesinden itibaren bu iznin çıkması yaklaşık 1 ayı bulmaktadır.

 

Almanya’da Approbation sahibi olmak için izleyebileceğiniz 2 yoldan bir tanesi Kenntnisprüfung: Tıbbi yeterlilik sınavını vermektir. İsterseniz ve kendinize güveniyorsanız bütün bürokrasi islerini atlayıp direkt bu sınava girip Approbation alma şansınız vardır. Sözlü bir sınavdır, Fachsprachenprüfung’dan ayrı olarak bu sınavda tamamen tip bilgisi sorgulanır. Bir dahiliye, bir cerrahi, bir de rastgele seçilen ders profesörü sözlü sınav yapar.

 

Curriculum: Üniversite müfredatı. Eskiden sadece ders saatlerinin karşılaştırılması yeterli olurken şimdilerde pek çok eyalette, alman makamları bu ayrıntılı, 300-400 sayfayı bulabilen tip fakültesi müfredatını talep ediyor. Ders saatlerinin yanında o ders içinde islenen konular da belirtilir. Bazı eyaletlerde Ingilizce Curriculum da kabul ediliyor. Diğerlerinde ise Almanca’ya çevrilmesi gerekiyor.

Fachsprachprüfung Ne Sıklıkla Tekrar Edilebilir?

Fachsprachprüfung’un tekrarı için bir sınır yoktur. Bu, Fachsprachprüfung’un istediğiniz sıklıkta tekrarlanabileceği anlamına gelir. Ancak sınav ücretinin tamamı her defasında ödenmelidir.

Tusmer'de FSP Eğitimleri

Fsp (Fachsprachprüfung) Eğitimleri Nasıl Yapılır?

Tamamı Almanca yapılan FSP eğitimlerimiz, anadili Almanca olan eğitmenlerimiz tarafından anlatılır. Derslere erişmek için şubeye gelmenize gerek yoktur, dersler canlı online olarak yapılır ve işlenen ders offline videolar şeklinde sisteminize tanımlanır. Kaydolduktan sonra bir sene süreyle sisteminizde kalır.

 

Telefonunuza indireceğiniz TUSMER uygulamasıyla QR kod eşleştirerek sisteme telefon – tablet ya da bilgisayardan erişebilirsiniz. Bir sene boyunca derslere erişebilir, tekrar tekrar, dilerseniz hızlandırılmış bir şekilde izleyebilirsiniz. Ders notları sisteminizde PDF halinde bulunur, dilerseniz kendiniz çıktısını alabilirsiniz.

 

Dersleri anlamanız için B2 seviyesinde Almanca gereklidir, sınavda sizi bekleyen dil seviyesi ise özellikle pandemiden sonra C1’dir. Dil yeterliliğinizi Goethe ya da TELC gibi sertifikalarla kanıtlamanız gerekmektedir. Kurumumuzda Almanca dil eğitimleri offline olarak verilmektedir.

Teorik Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

 Almanya ile İlgili Tanıtım
 • Sınavla İlgili Bilgilendirme
 • Hastane hiyerarşisi ve yapısı
 • Almanya’da sağlık ve sigorta işlemleri
 • Temel tıp kelime bilgisi
 • Terminoloji Eğitimleri
 • Hasta iletişimi
 • Tıbbi kelime dağarcığı
 • Temel tedavi adımları
 • Dinlediğini anlama
 • Vücut dili, davranışı, ifade şekli
 • Amannez Alma
 • Dokumante Etme
 • Hekimler Arası Raporlama
 • Vaka Örnekleri ile İlgili Ön Bilgilendirme
 • Vaka sunumları
 • Tıbbi mektuplar
 • Tıbbi görüşme
 • Kelime Soru Cevapları

Fsp Simülasyon Eğitimleri

FSP için, gerçek sınav formatında FSP Simülasyonu alabilirsiniz.. Bu simülasyonlar, Ankara şubemizde kapıdan girdiğiniz andan itibaren Almanca konuşmaya başladığınız ve hocalarımızın sizin için FSP ortamını hazırladığı bir kamptır.

 

Simülasyonu online olarak da alabilirsiniz. Simülasyonlarda farklı senaryolar hazırlanır, o senaryolardaki tavırlarınız – beden diliniz ve anlatımınıza bakılır.

 

Özellikle FSP’de beden diline (eli ağza götürme, tırnak yeme vs.) çok dikkat edildiği için, varsa böyle istemsiz yaptığınız hareketler, bunları fark etmek ve engellemek için simülasyon çok önemlidir. Full eğitim paketi içerisinde 2 simülasyon vardır, isterseniz ekstra ücretli bir şekilde 4‘e kadar alabilirsiniz.

Ücretler

TUSMER'li Olmak Çok Kolay!

Size en kısa sürede dönüş sağlayacağız.

Bizimle Kazandılar

Almanya’da Uzmanlık Eğitimleri